Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 2, 21-211 Dębowa Kłoda w terminie do 25.08.2023r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi 28.08.2023r. o godz. 11.00 w gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w okresie 01.09.2023r. do 31.12.2023 r. 


W związku z potrzebą zaopatrzenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie w środki czystości zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy n/w artykułów do Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie. Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO.

Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 2, 21-211 Dębowa Kłoda w terminie do 25.08.2023r. do godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi 28.08.2023r. o godz. 10.30 w gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

Termin wykonania zamówienia: od dnia  01.09.2023r. do 31.12.2023 r.

W związku z potrzebą zaopatrzenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie w materiały biurowe zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy materiałów biurowych.

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO.

Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 2, 21-211 Dębowa Kłoda w terminie do 25.08.2023r. do godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi 28.08.2023r. o godz. 10.00 w gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

Termin wykonania zamówienia: od dnia wyboru Dostawcy, tj. 01.09.2023r. do 31.12.2023 r. 01.09.2023r. do 31.12.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości  do stołówki Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie  w okresie 04.01.2023-31.07.2023r.

Oferty należy składać do dnia 23 grudnia 2022 r. do godz. 11.00

Treść zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.12.2022 r.

na dostawę artykułów spożywczych  i garmażeryjnych  do stołówki Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie  w okresie 04.01.2023-31.07.2023r.

Oferty należy składać do dnia 23 grudnia 2022 r. do godz. 11.00

Treść zapytania

W związku z potrzebą zaopatrzenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie w materiały biurowe zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy materiałów biurowych .

Ofertę należy złożyć do dnia  23.12.2022r. do godz. 11.00.

Treść zapytania.

Zapytanie ofertowe z dnia 18.08.2022r. na dostawę artykułów  spożywczych i garmażeryjnych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Armii  Krajowej w Dębowej Kłodzie w okresie od 01.09.2022r. do 31.12.2022r.

Ofertę należy złożyć do dnia 29.08.2022r. do godziny 11:00.

Treśc Zapytania.

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty w ramach rządowego programu ,,Laboratoria Przyszłości”.

logo Laboratoria Przyszłości poziom kolor

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej, zakup sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów
i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie w ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości”.

Treść zapytania.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., do dnia 24.12.2021r. do godziny 15:00