ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 11.12.2020 r.

na dostawę artykułów spożywczych i garmażeryjnych

do stołówki Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

w okresie 04.01.2021-31.07.2021r.

 

Treść zapytania.

Protokół z rozeznania cenowego

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 11.12.2020 r.

na dostawę artykułów biurowych

do  Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

 

Treść zapytania.

Protokół z rozeznania cenowego 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę środków czystości

do stołówki Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

w okresie 04.01.2021-31.07.2021r.

Treść zapytania

Protokół z rozeznania cenowego

Aktualne informacje dotyczące zamówień publicznych szkoły są umieszczane na stronie BIP

https://spdebowakloda.naszbip.pl/przetargi

BIP  

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 16.08.2019 r.

na dostawę artykułów spożywczych i garmażeryjnych

do stołówki Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

w okresie 02.09.2019-31.12.2019r.

Treść zapytania.

Protokół z rozeznania cenowego

 

W związku z potrzebą zaopatrzenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie w materiały biurowe zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy materiałów biurowych.  
Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO.

 

 

 

W związku z potrzebą zaopatrzenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  w Dębowej Kłodzie w środki czystości zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy n/w artykułów do  Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  w Dębowej Kłodzie. Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO.

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie , zwana w dalszej części „Szkołą”, zaprasza do składania ofert cenowych na:

Dostawę produktów spożywczych do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie