W związku z potrzebą zaopatrzenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie w artykułów spożywczych  i garmażeryjnych zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy dostawy n/w artykułów do  stołówki Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie.

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r.poz. 1986 z późn.zm.).

Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 2, 21-211 Dębowa Kłoda w terminie do 22.12.2023r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi 22.12.2023r. o godz. 11.30 w gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 lipca 2024

W związku z potrzebą zaopatrzenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie w środki czystości zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy dostawy n/w artykułów do  Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie.

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO.

Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 2, 21-211 Dębowa Kłoda w terminie do 22.12.2023r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi 22.12.2023r. o godz. 12.00 w gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

Termin wykonania zamówienia: od dnia wyboru Dostawcy, tj. 01.01.2024r. do 31.08.2024 r.

W związku z potrzebą zaopatrzenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie w materiały biurowe zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy materiałów biurowych.

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO.

Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 2, 21-211 Dębowa Kłoda w terminie do 22.12.2023r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi 22.12.2023r. o godz. 12.30 w gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

Termin wykonania zamówienia: od dnia wyboru Dostawcy, tj. 01.01.2024r. do 31.08.2024 r.

Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 2, 21-211 Dębowa Kłoda w terminie do 25.08.2023r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi 28.08.2023r. o godz. 11.00 w gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w okresie 01.09.2023r. do 31.12.2023 r. 


W związku z potrzebą zaopatrzenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie w środki czystości zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy n/w artykułów do Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie. Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO.

Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 2, 21-211 Dębowa Kłoda w terminie do 25.08.2023r. do godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi 28.08.2023r. o godz. 10.30 w gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

Termin wykonania zamówienia: od dnia  01.09.2023r. do 31.12.2023 r.

W związku z potrzebą zaopatrzenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie w materiały biurowe zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy materiałów biurowych.

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO.

Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 2, 21-211 Dębowa Kłoda w terminie do 25.08.2023r. do godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi 28.08.2023r. o godz. 10.00 w gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

Termin wykonania zamówienia: od dnia wyboru Dostawcy, tj. 01.09.2023r. do 31.12.2023 r. 01.09.2023r. do 31.12.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środków czystości  do stołówki Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie  w okresie 04.01.2023-31.07.2023r.

Oferty należy składać do dnia 23 grudnia 2022 r. do godz. 11.00

Treść zapytania

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.12.2022 r.

na dostawę artykułów spożywczych  i garmażeryjnych  do stołówki Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie  w okresie 04.01.2023-31.07.2023r.

Oferty należy składać do dnia 23 grudnia 2022 r. do godz. 11.00

Treść zapytania