Zajęcia dodatkowe prowadzone w roku szkolnym 2023/2024

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj prowadzonych zajęć

Dzień tygodnia
i godz. prowadzenia zajęć

Klasa

Kamila Burzecka

Zajęcia z j. angielskiego przygotowujące do egzaminu

8 klasisty

Czwartek

07:20-08:05

VIII

Andrzej Kopiński

Zajęcia sportowe

Poniedziałek

13:45-14:30

IV-VIII

 3

Anna Przyczyna

Zajęcia wyrównawcze
z matematyki

Piątek

07:20-08:05

VII

 4

Anna Przyczyna

Zajęcia wyrównawcze
z matematyki

Środa

07:20-08:05

V-VIII

 5

Barbara Górska

Koło misyjno-wokalne

Czwartek

07:20-08:05

IV-VIII

6

Anna Śliwińska

Zajęcia sensoryczne

Środa

12:50-13:35

I

 7

Beata Dawidek

Zajęcia wyrównawcze

Poniedziałek

Wtorek

VII

IV

8

Katarzyna Zając

Konsultacje dla rodziców

Poniedziałek

8:10-8:55

I-VIII

 9

Beata Kopińska

Konsultacje dla rodziców

Poniedziałek

14:30-15:00

Środa
14:30-15:00

Szkoła

Przedszkole

 10

Halina Bartoszuk

Zajęcia wyrównawcze

Czwartek

11:50-12:35

II

11

Marta Musiatewicz

Przygotowanie do egzaminu 8 klasisty

Środa

07:20-08:05

VIII

 12

Dorota Rębiś

Konsultacja dla rodziców

Środa

11:50-12:50

Przedszkole

13

Ewa Dudzińska

Zajęcia rozwijające motorykę małą z elementami sensorycznymi

Zajęcia wyrównacze
z j. rosyjskiego

Poniedziałek

07:20-08:05

(co 2 tyg.)

Poniedziałek

07:20-08:05

(co 2 tyg.)

III

VII

14

Mirosław Wojciechowski

Zajęcia wyrównawcze
z j. angielskiego

Wtorek

07:20-08:05

VII

15

Konrad Wróblewski

Karate

Czwartek

15:30-16:15

I-VIII

16

Anna Kozak

Kółko filmowo-multimedialne

Poniedziałek

12:50-13:35

IV-VI

 17

Anna Wojciechowska

Zajęcia przygotowujące do karty rowerowej

Środa

13:45-14:30

IV

18

Anna   Romaniuk

Kółko plastyczne

Środa
13:45-15:20

(co 2 tyg.)

IV-VIII

 19

Karolina Romanowska

Kółko chemiczne

Poniedziałek 07:20-08:05

VII-VIII

20

Adrianna Misztal – Fiutka

Konsultacje dla rodziców

Czwartek
13:40-14:40

Przedszkole