Oferty należy składać w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty lub osobiście na adres: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie, Dębowa Kłoda 2, 21-211 Dębowa Kłoda w terminie do 25.08.2023r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi 28.08.2023r. o godz. 11.00 w gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w okresie 01.09.2023r. do 31.12.2023 r. 

Treść zapytania.

Protokół - artykuły spożywcze