JAK ZROBIĆ PRZELEW ZA DOŻYWIANIE I/LUB NADGODZINY PRZEDSZKOLA:

Nr rachunku bankowego Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie:

23 8042 0006 0260 0420 2000 0010

Adres szkoły:

Dębowa Kłoda 2

21-211 Dębowa Kłoda

TYTUŁ PRZELEWU WZÓR

Dożywianie Jan Kowalski kl. III lub Maria Kowalska grupa 3-4 latki

lub

Nadgodziny przedszkola Maria Kowalska grupa 3-4 latki

W odpowiedniej rubryce proszę wstawić kwotę należności IDENTYCZNĄ jaką otrzymają Państwo ze szkoły, proszę nie zaokrąglać ani nie nadpłacać.

W przypadku przelewu za 2 lub więcej dzieci:

Dożywianie Jan Kowalski kl. III- 63,50 zł., Maria Kowalska grupa 3-4latki- 85,00 zł

Przelew mieszany dożywianie i nadgodziny przedszkola:

Dożywianie Jan Kowalski kl. III-63,50 zł, Dożywianie Maria Kowalska grupa 3-4latki-85,00 nadgodziny przedszkola 68,00 zł.

W takim przypadku proszę zsumować wszystkie kwoty

i wpisać w odpowiednią rubrykę kwotę należności IDENTYCZNĄ jaką otrzymają Państwo ze szkoły, 

proszę nie zaokrąglać ani nie nadpłacać.

W A Ż N E ! ! !

KAŻDY RODZIC ALBO OPIEKUN PRAWNY ZOBOWIĄZANY JEST OPŁACIĆ NALEŻNOŚCI DO

10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA Z GÓRY,

W NASTĘPNYM MIESIĄCU ODLICZONE SĄ NIEOBECNOŚCI, A KWOTA NALEŻNOŚCI POMNIEJSZONA.

W przypadku pytań / wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Edytą:

Edyta Gogłuska

podinspektor ds. księgowania oświaty

Urząd Gminy Dębowa Kłoda

21-211 Dębowa Kłoda 116A

tel. 83 355 70 25