8.LDK 215 Opis 

Projekt pt.”Kompetencje na start w Gminie Dębowa Kłoda” jest realizowany przez Gminę Dębowa Kłoda w partnerstwie z podmiotem edukacyjnym Mały Inżynier, w okresie II.2024–VIII.2026. Projekt skierowany jest do: Szkoły Podstawowej w Dębowej Kłodzie oraz Szkoły Podstawowej w Kodeńcu z Gminy Dębowa Kłoda (woj. lubelskie).

Cel główny projektu: do 31.08.2026 w Szkole Podstawowej im.Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie oraz Szkole Podstawowej w Kodeńcu (Gmina Dębowa Kłoda, woj.lubelskie) wyrównany zostanie dostęp do dobrej jakości kształcenia włączającego, poprzez:

 1. zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje, umiejętności i zainteresowania uczniów między innymi:
 1. Spotkanie z królową - matematyka
 2. Matematyczne gry i zabawy
 3. Przyrodnicze Laboratorium
 4. Język obcy
 5. Laboratorium kodowania
 6. Zagrajmy!
 7. Projekt edukacyjny
 8. Zajęcia indywidualizacyjne
 9. Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 10. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik;
 11. Półkolonie z Robotyki;
 12. Półkolonie Laboratorium Naukowe;
 13. Festiwal Naukowy;
 14. Laboratorium STEAM;
 15. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 16. Multimedialna lekcja
 17. ProGRAMuj w Minecraft
 18. Laboratorium Przyszłości
 19. Rozwój Kompetencji Emocjonalno-Społecznych
 20. Praca z uczniem SPE
 1. zajęcia rozwijające zainteresowanie naukami ścisłymi
 1. doskonalenie zawodowe nauczycieli, w postaci szkoleń:
 1. doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce służące rozwojowi umiejętności uczniów.

Serdecznie zapraszamy!

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 684 753,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 610 233,00 zł