1.LDK 012 Grafika fb

Projekt pt.: ”Lepsza edukacja w Gminie Dębowa Kłoda” jest realizowany przez podmiot edukacyjny “EDUTAINMENT" MICHAŁ KACZMAREK w partnerstwie z Gminą Dębowa Kłoda, województwo lubelskie, w okresie I.2024–XII.2025. Projekt skierowany jest do uczniów szkół w Dębowej Kłodzie: Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie oraz Szkoły Podstawowej w Kodeńcu.

 

Cel główny projektu: Od 01.01.2024 do 31.12.2025 48 uczniów (ucz.) (28K;20M) znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej ze szkół podstawowych Gminy Dębowa Kłoda (woj.lubelskie) rozwinie kompetencje, umiejętności, uzdolnienia, zainteresowania uczniów poza edukacją formalną.

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

  1. STEM - zajęcia w formie warsztatów rozwijające wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin: nauka(S), technologia(T), inżynieria(E) i matematyka(M).
  2. Umiejętności poznawcze - warsztaty, nastawione na rozwój kompetencji społecznych, uczenia się i komunikacji.
  3. Językowe zajęcia grupowe - zajęcia rozwijające umiejętności porozumiewania się w językach obcych.
  4. Sportowe zajęcia grupowe nastawione na aktywny rozwój w ramach grupowych dyscyplin sportowych.
  5. Artystyczne warsztaty rozwijające zainteresowania w obszarze plastyki, muzyki i teatru.
  6. Półkolonie Laboratorium Naukowe - warsztaty, na których uczestnicy samodzielnie wykonają doświadczenia, zgłębiając jednocześnie wiedzę z wielu dziedzin nauk ścisłych i zielonej transformacji.
  7. Pokazy naukowe, których celem jest rozwój kompetencji z obszaru nauk przyrodniczych i zainteresowanie nauką.
  8. Zajęcia wyjazdowe do miejsc związanych z naukami ścisłymi i przyrodą:

-        Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

-        Zoom Natury w Janowie Lubelskim.

-        Podziemia kredowe - Chełm.

-        Iluzja na wesoło - Park Edukacji i Rozrywki Farma Iluzji.

-        Park Zwierząt, Rozrywki i Edukacji w Wojciechowie koło Nałęczowa.

Serdecznie zapraszamy!

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 294 637,50 zł,
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 264 337,50 zł