aut3

Corocznie 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy o Autyźmie.

Czym właściwie jest autyzm?

Autyzm nie jest chorobą. Jest ZABURZENIEM ROZWOJU DZIECKA. Dzieci dotknięte autyzmem charakteryzują się zaburzeniami z zakresu funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju. Zaburzenia autystyczne nie mają jednolitego charakteru. Każde dziecko przejawia różnorodny obraz występujących symptomów i głębokich zaburzeń. Z tego względu autyzm określa się jako „spectrum zaburzeń autystycznych”. Zaburzenia o których mowa dotyczą relacji społecznych, kontaktów interpersonalnych oraz trudności
w dostosowaniu się do ogólnie przyjętych norm i reguł społecznych. Choć autyzmu wyleczyć się nie da, istnieją specjalne metody i formy pracy oraz różnorodne terapie, które mają na celu poprawić komfort psychiczny i fizyczny osób z autyzmem oraz wpłynąć na poprawę ich zdrowia. Działania te podejmuje się także w stosunku do rodziców/ opiekunów dziecka,
a także do jego najbliższego otoczenia. Niezwykle ważnym czynnikiem kształtującym percepcję społeczeństwa wobec osób ze spectrum autyzmu jest także uświadamianie środowiska społecznego i działania propagujące oraz zachęcające do zdobywania wiedzy
z zakresu tego zaburzenia. W tym celu powstają różnorodne kampanie reklamowe, ekranizacje filmowe oraz strony internetowe, które pomagają przyswoić wyżej wspomnianą wiedzę. Jedną z takich stron internetowych utworzyła Fundacja Synapsis. Fundacja ta niesie profesjonalną pomoc osobom ze spectrum autyzmu i ich rodzinom. Zapraszam w tym miejscu do zapoznania się z działalnością Fundacji w celu kształtowania własnej osobowości społecznej .

PROBNY

 

W następujących terminach odbędą się próbne egzaminy ósmoklasisty:

30 marca 2020r. (poniedziałek), około godziny 9.00 - język polski

31 marca 2020r. (wtorek), około godziny 9.00 - matematyka

1 kwietnia 2020r. (środa), około godziny 9.00 - języki obce nowożytne

 

Szczegółowe informacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli:

Zapraszamy do obejrzenia filmiku:)

ogłoszenie2

ogloszenie1

 

 

12 i 13 marca 2020 r. to dni, w których
w przedszkolu i szkole podstawowej nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

Od 12 do 25 marca br. zajęcia w przedszkolu
i szkole SĄ ODWOŁANE.

unnamed

Serdecznie zapraszamy na

konsultacje z nauczycielami

3 marca 2020 roku o godzinie 16.00.

bezpieczny net

Już dziś wyjątkowy dzień. Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata.
Także w naszej szkole zostaną podjęte działania mające na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
Zachęcamy już dziś do krótkiej refleksji, czy potrafię z głową korzystać z tego "dobrodziejstwa" jakim jest Internet, czy może jednak nie potrafię wyobrazić sobie dnia bez dostępu do sieci?!