HARMONOGRAM 2

WAZNE

 


1. Podręczniki można zdawać od 15.06.20 do 19.06.20 (poniedziałek - piątek) bezpośrednio do Pani bibliotekarki w godzinach od 11:00 do 14:00.  Przynosimy komplet podręczników.

2. Razem z podręcznikami można do szkoły przynieść zbierane plastikowe zakrętki - pod koniec czerwca zostaną one przekazane do Hospicjum Małego Księcia w Lublinie.


2. W tym tygodniu zajęcia dydaktyczne odbywają się tylko od poniedziałku do środy (od 08.06.20 do 10.06.20). 
W czwartek Boże Ciało, w piątek Dzień Dyrektorski.


3. W dniach 16-18.06.20 Egzamin Ósmoklasisty - w tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne dla pozostałych klas.

Już w tym tygodniu odbędzie się główny

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny.

Zachęcamy do trzymania kciuków za Uczestników z naszej szkoły,

a dla przypomnienia zamieszczamy terminy i godziny.

Procedura taka sama jak przy konkursie próbnym.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt. Anna Kozak

kangur2

 

 

dzdien

Kochani nasi Uczniowie z okazji Dnia Dziecka

Dyrekcja i całe Grono Pedagogiczne życzy Wam ...

https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2593399?fbclid=IwAR2TBfZ74SnZU0hkJzJ3f6FTcEfcWKu9vugOR_KROIP9vMYhcVAhNi6IgNY

 

 

 

8klasa

UCZNIOWIE  KLASY  ÓSMEJ !!!

NOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE 
ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

(PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ)

DO POBRANIA: 

- Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

- Komunikat o przyborach

Wytyczne z dnia 20.05.2020r. dotyczące przeprowadzania i organizowania  

egzaminu ósmoklasisty  w roku szkolnym  2019/2020

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez  objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
  w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3.  Rodzic nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy Np. w poruszaniu się.
 4. Zdający nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Zdający nie może pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali gimnastycznej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbica – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić  zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5 metrowego odstępu).
 9. Zdający  są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsc w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali  egzaminacyjnej  (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, kończy prace z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.  
 10. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończy pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 11. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

W Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie uczniowie:

* przychodzą do szkoły w maseczkach o wyznaczonej  godzinie przed egzaminem/ dezynfekują ręce przy wejściu

* każdy zdający ma zapewnione miejsce w szatni, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste, pod nadzorem pracownika 

* uczniowie pod opieką nauczyciela z zachowaniem bezpiecznej odległości przechodzą na korytarze przed salami egzaminacyjnymi    

Terminy egzaminu ósmoklasisty

w terminie głównym

• część humanistyczna

• część matematyczna

• część z języka obcego

16 czerwca 2020r. (wtorek) godz. 9.00

17 czerwca 2020r.  (środa) godz. 9.00

18 czerwca 2020r.  (czwartek) godz. 9.00

w terminie dodatkowym

• część humanistyczna

• część matematyczna

• część z języka obcego

 7 lipca 2020r. (wtorek) godz. 9.00

8 lipca 2020r. (środa) godz. 9.00

9 lipca 2020r. (czwartek) godz. 9.00

 

 

 

POWROT

Szanowni Państwo
Od 01. 06. 2020 r. przedszkole wznawia swoją działalność.
Bardzo prosimy 
o przygotowanie dzieci do powrotu do przedszkola.
Prosimy zapoznać się
z zasadami bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego
oraz w zrozumiały sposób przekazać te informacje swojemu dziecku.


Do przedszkola przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek oznak infekcji.
Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek oraz innych przedmiotów.
Przed wejściem do przedszkola dzieciom będzie mierzona temperatura.
Przy wejściu jest umieszczony dozownik z płynem dezynfekującym. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące do przedszkola są zobligowane do dezynfekowania rąk. Wszystkie osoby muszą obowiązkowo mieć maseczkę ochronną oraz rękawiczki jednorazowe.
Każdy rodzic doprowadza dziecko do głównych drzwi przedszkola. Dziecko jest odbierane przez nauczyciela pracującego w danej grupie lub przez wyznaczonego pracownika. Rodzic ma zakaz wchodzenia do budynku przedszkola. Godzinę przyjścia i wyjścia dziecka wpisuje nauczyciel.
Prosimy o przyniesienie kapci – jeżeli zostały wcześniej zabrane - oraz rzeczy na przebranie, które powinny być dostarczone w szczelnie zamkniętych torebkach.
W przypadku pojawienia się nowych informacji zostaniecie Państwo niezwłocznie poinformowani.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:
83 355 74 09, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informujemy, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów infekcji,
dziecko zostanie w trybie natychmiastowym odesłane do domu.

Prosimy być przygotowanym na tego typu sytuację.
Taka decyzja spowodowana jest troską o zdrowie wszystkich dzieci powierzonych naszej opiece.
Jednocześnie prosimy o wykazanie troski nie tylko o swoje dziecko ale również o inne dzieci,
i nie przyprowadzać zainfekowanego dziecka do przedszkola.

 

Łucja Furmaniuk
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

DO POBRANIA:

- Regulamin pobytu dziecka w Oddziałach Przedszkolnych

Zarządzenie Dyrektora w sprawie postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia korona wirusem

Procedura dotycząca zasad postępowania w przypadku podejrzenia u dzieci zarażenia koronawirusem 

- Procedura postępowania w przypadku zakażenia u dziecka lub pracownika

- Wytyczne GIS - przedszkola

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Deklaracja rodzica

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z maja 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustalono co następuje:

od dnia 25.05.2020 r. w szkole będą organizowane zajęcia dla klas I – III od godziny 8:00. W przypadku konieczności pozostania przez dziecko w szkole dłużej niż czas trwania lekcji, istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach świetlicowych. Należy taką potrzebę zgłosić wcześniej wychowawcy.

- od dnia 25.05.2020r. do 29.05.2020 r. dożywianie w szkole nie będzie organizowane. Prosimy o zapewnienie dzieciom posiłku i picia we własnym zakresie (butelka z piciem powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem).

- w miesiącu maju obowiązuje dowóz uczniów na zajęcia we własnym zakresie.

- od dnia 25.05.2020 r. będą prowadzone konsultacje dla uczniów klasy VIII przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. (Harmonogram poniżej.)

- od dnia 01.06.2020 r. będą organizowane konsultacje dla klas IV- VIII zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.

 

Konsultacje w wyznaczonych godzinach należy uzgodnić z nauczycielem przedmiotu

w celu uniknięcia zbyt licznych zgromadzeń uczniów.

Dodatkowe terminy ustala nauczyciel bezpośrednio z osobami zainteresowanymi.

Rodziców uprzejmie prosimy, o zapoznanie się

z „Procedurą bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania covid-19

w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie”

oraz wypełnienie dla każdego dziecka załącznika nr 1 i 2 

i dostarczenie do sekretariatu szkoły w dniu 25.05.2020 r.

Procedura bezpieczeństwa z załącznikami - do pobrania. 

                                                                                 

 

                                                                                             Łucja Furmaniuk

                 Dyrektor Szkoły Podstawowej
                 im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

harmonogram1

konsultacj5