ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 21.12.2021 r.

 SP debowa logo

na dostawę artykułów spożywczych i garmażeryjnych

do stołówki Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie

w okresie 04.01.2022-31.07.2022r.

Treść zapytania

Ofertę należy złożyć do dnia 03 stycznia 2022 r. do godz. 11.00

 

Protokół - artykuły spożywcze 04.01.2022-31.07.2022