Podręczniki na rok szkolny 2018/2019

Większość podręczników dla uczniów szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum

udostępnia szkoła w ramach dotacji celowej MEN.

We własnym zakresie należy dokupić następujące podręczniki i ćwiczenia:

 

Wykaz podręczników i ćwiczeń z religii - rok szkolny 2018/19 

5-latki

Ks. St. Łabendowicz, Jesteśmy dziećmi Bożymi, Wyd. Sandomierz, Nr AZ-03-01/10-RA-01/11

oraz kolorowanka Jezus mnie kocha , Wyd. Lublin

zerówka

Ks. St. Łabendowicz, Jezus mnie kocha, Wyd. Sandomierz, AZ-03-03/2-0

oraz kolorowanka Jezus mnie kocha, Wyd. Lublin

I

Ks. Dr K. Mielnicki, żyjemy w Bożym świecie, Wyd.Jedność, Nr AZ-11-01/12-Kl-1/12

II

Ks. J. Czerkawski, Idziemy do Jezusa,

Wyd. Jedność, Nr AZ-12-01/12-Kl-3/12

III

Ks. J. Czerkawski , Jezus jest z nami,                                   Wyd. Jedność,   Nr AZ-13-01/12-Kl-4/13

Katechizm

+ćwiczenie

IV

Ks. K. Mielnicki, Miejsce pełne BOGActw,                             Wyd. Jedność, Nr AZ-21-02/12-Kl-1/12

Katechizm

+ćwiczenie

V

Ks. K. Mielnicki , Spotkania uBOGAcające,                             Wyd. Jedność, Nr AZ-22-02/12-Kl-1/13

Katechizm

+ćwiczenie

VI

Ks. K.Mielnicki, Tajemnice BOGAtego życia,                         Wyd. Jedność, Nr AZ-23-02/12-Kl-3/14                            

Katechizm

+ćwiczenie

VII

Ks. K. Mielnicki, Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, Wyd. Jedność, Nr AZ-31-01/13-Kl-3

Katechizm do klasy                 I gimn.

VIII

Ks. K. Mielnicki, Błogosławieni, którzy ufaja Jezusowi, Wyd. Jedność, Nr AZ-32-01//13-Kl-4/14

Katechizm do klasy

II gimn.

III gimn.

K. K. Mielnicki, Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa, Wyd. Jedność, Nr AZ-33-01/13-Kl-1/16