W związku z przebudową drogi powiatowej na odcinku Plebania Wola – Makoszka w dniach 13-16 września 2021 r. informujemy, iż autokar szkolny w tych dniach będzie kursował na tej trasie tylko do Stępkowa. Jeśli ktoś ma możliwość dowiezienia bocznymi drogami dzieci z Plebaniej Woli, Makoszki i Ochoży do Stępkowa, to zachęcamy do dowiezienia dzieci na 6:50 na przystanek do Stępkowa. Jeżeli natomiast nie macie Państwo takiej możliwości nieobecność dzieci w tych dniach w szkole będzie usprawiedliwiona. Uczniowie będą pracowali w domu, a nauczyciele wszelkie informacje i zadania prześlą przez dziennik elektroniczny.